Quần áo bảo hộ đặt may
  • Địa điểm: TP Hà Nội
  • Tel: 0462.78.15.18
  • Hotline: 0983033898 | 0906 119 223
Giỏ Hàng
0 item(s) - 0VND
Giỏ hàng đang trống!

Quần áo bảo hộ đặt may

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Hiển thị: Danh sáchLưới
Sản phẩm: May quần áo bảo hộ lao động vải Pangrim Hàn Quốc 01 Xuất xứ: Việt Na..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: May quần áo bảo hộ lao động vải Pangrim Hàn Quốc 02 Xuất xứ: Việt Na..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: May quần áo bảo hộ lao động vải Pangrim Hàn Quốc 03 Xuất xứ: Việt Na..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: May quần áo bảo hộ lao động vải Pangrim Hàn Quốc 04 Xuất xứ: Việt Na..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: May quần áo bảo hộ lao động vải Pangrim Hàn Quốc 05 Xuất xứ: Việt Na..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: May quần áo bảo hộ lao động vải Pangrim Hàn Quốc 06 Xuất xứ: Việt Na..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: May quần áo bảo hộ lao động vải Pangrim Hàn Quốc 07 Xuất xứ: Việt Na..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: May quần áo bảo hộ lao động vải Pangrim Hàn Quốc 08 Xuất xứ: Việt Na..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
410.000VND
Trước thuế: 410.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
400.000VND
Trước thuế: 400.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
410.000VND
Trước thuế: 410.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
420.000VND
Trước thuế: 420.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
425.000VND
Trước thuế: 425.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
430.000VND
Trước thuế: 430.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
435.000VND
Trước thuế: 435.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
425.000VND
Trước thuế: 425.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
475.000VND
Trước thuế: 475.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Quần áo bảo hộ lao động Hk001 Công ty bảo hộ lao động HanKo nhận thiết kế,..
390.000VND
Trước thuế: 390.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Quần áo bảo hộ lao động Hk 002 Công ty bảo hộ lao động HanKo nhận thiết kế..
400.000VND
Trước thuế: 400.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Quần áo bảo hộ lao động Hk 003 Công ty bảo hộ lao động HanKo nhận thiết kế..
390.000VND
Trước thuế: 390.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Quần áo bảo hộ lao động Hk 004 Công ty bảo hộ lao động HanKo nhận thiết kế..
400.000VND
Trước thuế: 400.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Quần áo bảo hộ lao động Hk 005 Công ty bảo hộ lao động HanKo nhận thiết kế..
390.000VND
Trước thuế: 390.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Quần áo bảo hộ lao động Hk 006 Công ty bảo hộ lao động HanKo nhận thiết kế..
400.000VND
Trước thuế: 400.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Quần áo bảo hộ lao động Hk 007 Công ty bảo hộ lao động HanKo nhận thiết kế..
390.000VND
Trước thuế: 390.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Quần áo bảo hộ lao động Hk 008 Công ty bảo hộ lao động HanKo nhận thiết kế..
400.000VND
Trước thuế: 400.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ lao động - Vải pangrim Hàn Quốc Sản phẩm:  một trong những..
360.000VND
Trước thuế: 360.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo chuyên sản xuất quần áo bảo hộ lao động, đồng phục ..
400.000VND
Trước thuế: 400.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo bảo hộ theo yêu cầu hoặc mẫu c&o..
420.000VND
Trước thuế: 420.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ phối màu đồng phục HK-49 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may..
370.000VND
Trước thuế: 370.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải Hàn Quốc PangRim hk-01. Công ty bảo hộ HanKo chuyên sản..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải Hàn Quốc PangRim hk-02. Công ty bảo hộ HanKo chuyên sản..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải Hàn Quốc PangRim hk-03. Công ty bảo hộ HanKo chuyên sản..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải Hàn Quốc PangRim hk-04. Công ty bảo hộ HanKo chuyên sản..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải Hàn Quốc PangRim hk-05. Công ty bảo hộ HanKo chuyên sản..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải Hàn Quốc PangRim hk-06. Công ty bảo hộ HanKo chuyên sản..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải Hàn Quốc PangRim hk-07. Công ty bảo hộ HanKo chuyên sản..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải Hàn Quốc PangRim hk-08. Công ty bảo hộ HanKo chuyên sản..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải kaki Nhật phối màu cam vàng túi hộp Nhà sản..
500.000VND
Trước thuế: 500.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải pangrim Hàn Quốc màu cam có may phản quang Nh&agra..
400.000VND
Trước thuế: 400.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải pangrim Hàn Quốc màu ghi xám Nhà sản xuất: ..
410.000VND
Trước thuế: 410.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ vải pangrim Hàn Quốc phối màu túi hộp Nhà sản x..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục 01 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần áo ..
350.000VND
Trước thuế: 350.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-02 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
430.000VND
Trước thuế: 430.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-03 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
420.000VND
Trước thuế: 420.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-04 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
330.000VND
Trước thuế: 330.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-05 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-06 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
435.000VND
Trước thuế: 435.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-07 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
440.000VND
Trước thuế: 440.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-08 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
390.000VND
Trước thuế: 390.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-09 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-10 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
500.000VND
Trước thuế: 500.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-11 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
405.000VND
Trước thuế: 405.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-12 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
510.000VND
Trước thuế: 510.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-13 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-14 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-15 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
390.000VND
Trước thuế: 390.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-16 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
420.000VND
Trước thuế: 420.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-17 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
435.000VND
Trước thuế: 435.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-18 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
400.000VND
Trước thuế: 400.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-19 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-20 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
470.000VND
Trước thuế: 470.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-21 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
460.000VND
Trước thuế: 460.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-22 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
455.000VND
Trước thuế: 455.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-23 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
410.000VND
Trước thuế: 410.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-24 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
420.000VND
Trước thuế: 420.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-25 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
390.000VND
Trước thuế: 390.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-26 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
425.000VND
Trước thuế: 425.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-27 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
510.000VND
Trước thuế: 510.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-28 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
360.000VND
Trước thuế: 360.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-29 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
415.000VND
Trước thuế: 415.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-30 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
430.000VND
Trước thuế: 430.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-31 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
405.000VND
Trước thuế: 405.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-32 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
395.000VND
Trước thuế: 395.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-33 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
425.000VND
Trước thuế: 425.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-34 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
390.000VND
Trước thuế: 390.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-35 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
250.000VND
Trước thuế: 250.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục HK-36 Công ty bảo hộ HanKo chuyên may đo quần á..
460.000VND
Trước thuế: 460.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Quần áo bảo hộ đồng phục thời trang vải pangrim Hàn Quốc Size: 5-8 ..
390.000VND
Trước thuế: 390.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Quần áo bảo hộ đồng phục vải pangrim Hàn Quốc phối màu  Size:..
385.000VND
Trước thuế: 385.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo bảo hộ đồng phục vải pangrim Hàn Quốc phối màu HK-48 Công ty b..
390.000VND
Trước thuế: 390.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo thời trang bảo hộ vải pangrim Hàn Quốc màu ghi đá 1 lớp Sản p..
410.000VND
Trước thuế: 410.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo vải bạt cotton phối màu túi hộp may phản quang Nhà sản xuất: ..
550.000VND
Trước thuế: 550.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo vải kaki LDHQ phối màu Nhà sản xuất: HanKo Việt Nam Tiêu ch..
265.000VND
Trước thuế: 265.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo vải pangrim Hàn Quốc loại dày cotton kiểu kéo khóa phối m..
450.000VND
Trước thuế: 450.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo chuyên sản xuất quần áo bảo hộ lao động chất lượng ..
410.000VND
Trước thuế: 410.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Quần áo đồng phục bảo hộ vải pangrim Hàn Quốc phối màu Size: ..
390.000VND
Trước thuế: 390.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.

Quần áo bảo hộ đồng phục cao cấp HANKO sẽ mang đến doanh nghiệp quý khách 5 lợi ích sau.

1. Đối với công ty kinh doanh.

Quần áo bảo hộ đồng phục công nhân tạo nên sự tự tin cho nhân viên khi làm việc và giao dịch với khách hàng, mang đến thái độ tích cực và cách làm việc hiệu quả
Bản thân các nhận viên, họ luôn mong muốn được trang bị những bộ quần áo bảo hộ trang phục chỉnh chu, chắc chắn và tiện lợi cho công việc, giúp họ có một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả hơn. Việc trang bị quần áo bảo hộ đồng phục cao cấp sẽ làm cho nhân viên nhận thấy công ty bạn đang quan tâm và chăm sóc tốt cuộc sống của họ.

2. Tạo nên ấn tượng đẹp so với các công ty khác hoạt động cùng ngành.
Khi trang bị quần áo bảo hộ đồng phục cao cấp, thương hiệu của công ty bạn sẽ được nhận biết dễ dàng. Hãy nghĩ về việc tất cả các nhân viên của bạn đang quảng cáo miễn phí cho công ty bạn. Có bao nhiêu người sẽ nhìn thấy nhân viên của bạn trong các hoạt động và sinh hoạt hàng ngày của họ. 

3. Quần áo bảo hộ đồng phục là lời giới thiệu miệng có thể là rất quan trọng với công ty bạn. 
Làm thế nào để có được nhiều người nghĩ rằng công ty của bạn là công ty lớn trên thị trường nếu họ được tiếp xúc với thương hiệu của công ty bạn qua những bộ quần áo bảo hộ đồng phục đẹp thường xuyên hơn?
4. Quảng cáo với chi phí thấp.
Cũng giống như cách bạn quảng cáo thương hiệu trên các phương tiện truyền thông và văn phòng phẩm, thì tại sao lại không quảng cáo trên quần áo bảo hộ đồng phục, đồng phục nhà hàng của nhân viên…

5. Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.
Cho dù điều kiện thời tiết như thế nào, bạn và các nhân viên mình đã được chuẩn bị và có thể hoàn thành tốt công việc trong tầm tay. Bây giờ bạn đã biết thêm về những lợi ích thiết thực của quần áo bảo hộ lao động đồng phục cao cấp HANKO mang đến cho công ty bạn, đây có phải là thời điểm bạn nên áp dụng việc trang bị quần áo bảo hộ đồng phục chuyên nghiệp, cao cấp vào công ty của mình? Tuỳ theo tình hình thực tế tại cơ sở, công đoàn cùng với chuyên môn phát động phong trào thi đua, cải tiến thiết bị bảo hộ lao động, dây chuyền sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc. Hiệu quả của công tác này đem lại thật rõ rệt, đối với nhà máy là năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đối với người lao động là điều kiện lao động được cải thiện và an toàn trong sản xuất.

Trân trọng!