Hàng cứu hoả PCCC, thiết bị phòng cháy chữa cháy
  • Địa điểm: TP Hà Nội
  • Tel: 0462.78.15.18
  • Hotline: 0983033898 | 0906 119 223
Giỏ Hàng
0 item(s) - 0VND
Giỏ hàng đang trống!

Hàng cứu hoả PCCC

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Hiển thị: Danh sáchLưới
Công ty bảo hộ lao động HanKo cung cấp bình cứu hỏa bột MFZ1-BC có giá đỡ..
126.000VND
Trước thuế: 126.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 300 Bình < Luôn có ..
144.000VND
Trước thuế: 144.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 500 Bình < Luôn có ..
200.160VND
Trước thuế: 200.160VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 1000 Bình < Luôn có..
162.000VND
Trước thuế: 162.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 400 Bình < Luôn có ..
288.000VND
Trước thuế: 288.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 600 Bình < Luôn có ..
258.000VND
Trước thuế: 258.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 100 Bình < Luôn có ..
552.000VND
Trước thuế: 552.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HANKO – Chuyên cung cấp bình cứu hỏa, dụng cụ ph&og..
600.000VND
Trước thuế: 600.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 50 Bình < Luôn có s..
4.800.000VND
Trước thuế: 4.800.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 600 Bình < Luôn có ..
402.000VND
Trước thuế: 402.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Italy Số lượng: 1000 Bình < Luôn có sẵn ..
93.840VND
Trước thuế: 93.840VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 100 Bình < Luôn có ..
1.980.000VND
Trước thuế: 1.980.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 100 Bình < Luôn có ..
1.800.000VND
Trước thuế: 1.800.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 2000 Bộ < Luôn có sẵn trong ..
55.200VND
Trước thuế: 55.200VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 1000 Bộ < Luôn có sẵn trong ..
10.560VND
Trước thuế: 10.560VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 50 Cái < Luôn có sẵn tr..
500.000VND
Trước thuế: 500.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Nam Định + Trung Quốc Số lượng: 300 Cái < Luôn c&oa..
135.000VND
Trước thuế: 135.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Nam Định Số lượng: 300 Cái < Luôn có sẵn tro..
140.000VND
Trước thuế: 140.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 1000 Đôi < Luôn có sẵn t..
83.520VND
Trước thuế: 83.520VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 1000 Đôi < Luôn có sẵn t..
69.120VND
Trước thuế: 69.120VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 500 Đôi < Luôn có sẵn tr..
210.600VND
Trước thuế: 210.600VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 500 Đôi < Luôn có sẵn tr..
428.520VND
Trước thuế: 428.520VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 300 Hộp < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hà..
241.560VND
Trước thuế: 241.560VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 200 Hộp < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hà..
317.400VND
Trước thuế: 317.400VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 200 Hộp < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hà..
414.000VND
Trước thuế: 414.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 300 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo ..
85.560VND
Trước thuế: 85.560VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 300 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo ..
95.280VND
Trước thuế: 95.280VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 500 Cái < Luôn có sẵn trong kho > Bảo ..
66.240VND
Trước thuế: 66.240VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 500 Cái < Luôn có sẵn trong kho > Bảo ..
75.960VND
Trước thuế: 75.960VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 1000 Cái < Luôn có sẵn ..
186.360VND
Trước thuế: 186.360VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 300 Cái < Luôn có sẵn t..
504.360VND
Trước thuế: 504.360VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 1000 Cái < Luôn có sẵn ..
486.000VND
Trước thuế: 486.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo – Chúng tôi chuyên cung cấp trang thiết..
550.000VND
Trước thuế: 550.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 800 Bộ < Luôn có sẵn trong kho..
2.448.000VND
Trước thuế: 2.448.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Quần áo chống cháy cứu hỏa Nomex 2 lớp có phản quang Xuất xứ: Công ty ..
1.500.000VND
Trước thuế: 1.500.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo – Chúng tôi chuyên cung cấp trang thiết..
2.700.000VND
Trước thuế: 2.700.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 100 Cái < Luôn có sẵn trong kho > Bảo ..
55.200VND
Trước thuế: 55.200VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 100 Cái < Luôn có sẵn trong kho > Bảo ..
60.720VND
Trước thuế: 60.720VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Rừu cứu hỏa Korea – Hàn Quốc 2,5kg cán đỏ Tên sản phẩm: Rừu cho l&iacut..
680.000VND
Trước thuế: 680.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Số lượng: 1000 Bộ < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành: ..
19.680VND
Trước thuế: 19.680VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 100 Cái < Luôn có sẵn trong kho > Bảo ..
2.973.600VND
Trước thuế: 2.973.600VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 100 Cái < Luôn có sẵn trong kho > Bảo ..
1.863.000VND
Trước thuế: 1.863.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
ủng chống cháy Hàn Quốc có mũi bọc thép - Đế trong và đầu..
2.200.000VND
Trước thuế: 2.200.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo chuyên cung cấp đồ bảo hộ cứu hỏa sản phẩm chất lượng gi&a..
1.550.000VND
Trước thuế: 1.550.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo - Chuyên cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị..
580.000VND
Trước thuế: 580.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 300 Cái < Luôn có sẵn trong kho > Bảo ..
228.360VND
Trước thuế: 228.360VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 200 Cái < Luôn có sẵn trong kho > Bảo ..
276.000VND
Trước thuế: 276.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Nhật Số lượng: 100 Cuộn < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành:..
1.665.720VND
Trước thuế: 1.665.720VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Nhật Số lượng: 100 Cuộn < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành:..
1.903.080VND
Trước thuế: 1.903.080VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 200 Cuộn < Luôn có sẵn trong kho > Bảo..
496.800VND
Trước thuế: 496.800VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 300 Cuộn < Luôn có sẵn trong kho > Bảo..
448.560VND
Trước thuế: 448.560VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 300 Cuộn < Luôn có sẵn trong kho > Bảo..
524.400VND
Trước thuế: 524.400VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Đức Số lượng: 50 Cuộn < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành: ..
1.865.760VND
Trước thuế: 1.865.760VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Đức Số lượng: 50 Cuộn < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành: ..
2.283.960VND
Trước thuế: 2.283.960VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Đức Số lượng: 100 Cuộn < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành: ..
1.512.000VND
Trước thuế: 1.512.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo chuyên phân phối bán buôn/ bán l..
150.000VND
Trước thuế: 150.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.

Công ty bảo hộ lao động HanKo kính chào quý khách!

Như chúng ta đã biết thiết bị phòng cháy chữa cháy rất quan trọng để tiêu diệt giặc lửa chính vì vậy công ty bảo hộ lao động HaKo đầu tư chuyên sâu về các mặt hàng thiết bị phòng cháy chữa cháy. Công ty bảo hộ lao động HanKo chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống đảm bảo an toàn những thiết bị khác của tòa nhà, các công trình lân cận lớn nhỏ trên toàn quốc cũng như ở trong nước và ngoài nước..

Công ty bảo hộ lao động HanKo là một trong các công ty tiên phong trong lĩnh vực cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam, chuyên thiết kế, cung cấp các hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy an toàn và bảo vệ bao gồm một số hệ thống đặc trưng như hệ thống báo cháy, báo chộm, hệ thống chữa cháy, hệ thống thu lôi chống sét, hệ thống camera quan sát và một số hệ thống khác....

Bên cạnh việc cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy bảo hộ lao đông HanKo đã tổ chức một mạng lưới phân phối thiết bị phòng cháy chữa cháy rộng khắp cả nước với giá cả phù hợp do đó khách hàng ở bất kỳ đâu cũng có thể đặt mua hàng và chúng tôi sẽ vận chuyển đến tận nơi cho khách hàng đúng thời gian hẹn và đáp ứng được tiến độ của khách hàng.

Ngày nay việc lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các nhà máy, các công trình to nhỏ đang là yêu cầu không thể thiếu. nhận biết được nhu cầu thiết yếu này. Công ty bảo hộ lao động HanKo chúng tôi đã đầu tư chuyên sâu nắm bắt thị trường mang tới khách hàng sản phẩm chất lượng nhất.

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp bán buôn bán lẻ khắp cả nước các mặt hàng trang thiết bị bảo hộ lao động khác như. (quần áo bảo hộ, mũ bảo hộ, giầy dép, mặt nạ phòng độc, giây an toàn, lưới công trình...)

Công ty bảo hộ lao động HanKo chúng tôi mong góp một phần trong sự thành công của quý khách, đưa doanh nghiệp quý khách ngày càng hiệu quả, thịnh vượng, thương hiệu và trường tồn.