Gang tay bao ho lao dong, Găng tay bảo hộ lao động giá rẻ tại hà nội
  • Địa điểm: TP Hà Nội
  • Tel: 0462.78.15.18
  • Hotline: 0983033898 | 0906 119 223
Giỏ Hàng
0 item(s) - 0VND
Giỏ hàng đang trống!

găng tay bảo hộ

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Hiển thị: Danh sáchLưới
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
414.000VND
Trước thuế: 414.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
489.960VND
Trước thuế: 489.960VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
647.280VND
Trước thuế: 647.280VND
Dựa trên 0 đánh giá.
HanKo nhà cung cấp găng tay cách điện 24KV, các loại găng tay cách ..
723.120VND
Trước thuế: 723.120VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Pháp Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn tro..
2.546.160VND
Trước thuế: 2.546.160VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Pháp Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn tro..
3.331.320VND
Trước thuế: 3.331.320VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 500 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
266.400VND
Trước thuế: 266.400VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
69.000VND
Trước thuế: 69.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Malaysia Số lượng: 300 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
30.000VND
Trước thuế: 30.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 400 Đôi < Luôn có sẵn tron..
90.480VND
Trước thuế: 90.480VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Malaysia Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
35.000VND
Trước thuế: 35.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn tron..
125.000VND
Trước thuế: 125.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Malaysia Số lượng: 400 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
60.480VND
Trước thuế: 60.480VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 1000 Đôi < Luôn có sẵn t..
83.520VND
Trước thuế: 83.520VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 1000 Đôi < Luôn có sẵn t..
69.120VND
Trước thuế: 69.120VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 500 Đôi < Luôn có sẵn tr..
210.600VND
Trước thuế: 210.600VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 50 Đôi < Luôn có sẵn trong k..
89.760VND
Trước thuế: 89.760VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 400 Đôi < Luôn có sẵn tron..
17.000VND
Trước thuế: 17.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 400 Đôi < Luôn có sẵn tron..
71.760VND
Trước thuế: 71.760VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 400 Đôi < Luôn có sẵn tron..
80.760VND
Trước thuế: 80.760VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Malaysia Số lượng: 400 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
43.000VND
Trước thuế: 43.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Malaysia+Mỹ Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn tro..
31.000VND
Trước thuế: 31.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Hàn Quốc Số lượng: 1500 Đôi < Luôn có sẵ..
18.000VND
Trước thuế: 18.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Malaysia Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
29.000VND
Trước thuế: 29.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 3000 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
15.500VND
Trước thuế: 15.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 5000 Đôi < Luôn có sẵn trong..
87.500VND
Trước thuế: 87.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Malaysia Số lượng: 5000 Hộp < Luôn có sẵn trong kho &..
3.000VND
Trước thuế: 3.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 500 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
6.500VND
Trước thuế: 6.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Malaysia Số lượng: 3000 Đôi < Luôn có sẵn trong..
6.000VND
Trước thuế: 6.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 300 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
28.000VND
Trước thuế: 28.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: EU Số lượng: 5000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho &..
90.000VND
Trước thuế: 90.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Đài Loan Số lượng: 160 Đôi < Luôn có sẵn..
43.000VND
Trước thuế: 43.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 40 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành:..
170.000VND
Trước thuế: 170.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 500 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
32.000VND
Trước thuế: 32.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: EU Số lượng: 400 Đôi < Luôn có sẵn trong kho &g..
110.000VND
Trước thuế: 110.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 300 Đôi < Luôn có sẵn trong kho >  ..
25.000VND
Trước thuế: 25.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hà..
22.000VND
Trước thuế: 22.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 500 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > ..
13.000VND
Trước thuế: 13.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 500 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hà..
9.000VND
Trước thuế: 9.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Đài Loan Số lượng: 1000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hàn..
13.000VND
Trước thuế: 13.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Đài Loan Số lượng: 600 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành..
15.000VND
Trước thuế: 15.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Đài Loan Số lượng: 1500 Đôi < Luôn có sẵ..
17.000VND
Trước thuế: 17.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 5000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hàn..
7.000VND
Trước thuế: 7.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 5000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hàn..
5.000VND
Trước thuế: 5.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 500 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành..
5.000VND
Trước thuế: 5.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 2000 Hộp < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hàn..
11.000VND
Trước thuế: 11.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Pháp Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành: ..
170.000VND
Trước thuế: 170.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 800 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hà..
8.000VND
Trước thuế: 8.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 6000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo h..
6.000VND
Trước thuế: 6.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 1000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hàn..
6.500VND
Trước thuế: 6.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 2000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo h..
4.080VND
Trước thuế: 4.080VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 3000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo h..
5.000VND
Trước thuế: 5.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 3000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo h..
3.840VND
Trước thuế: 3.840VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo chuyên cung cấp găng tay bảo hộ, dụng cụ bảo hộ lao đ..
7.500VND
Trước thuế: 7.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Pháp Số lượng: 30 Cái < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành: ..
3.042.000VND
Trước thuế: 3.042.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Mỹ Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành: ..
38.000VND
Trước thuế: 38.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 400 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hà..
17.520VND
Trước thuế: 17.520VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 400 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hà..
5.640VND
Trước thuế: 5.640VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Đài Loan Số lượng: 100 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành..
24.000VND
Trước thuế: 24.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Đài Loan Số lượng: 600 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành..
27.000VND
Trước thuế: 27.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HANKO Việt Nam - Chuyên cung cấp găng tay bảo hộ nhập khẩu chất ..
192.000VND
Trước thuế: 192.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty đồ bảo hộ lao động HanKo chuyên cung cấp găng tay bảo hộ lao động nhập khẩu..
60.000VND
Trước thuế: 60.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay bảo hộ mềm chịu nhiệt 250 độ chống nóng cháy ANSELL. Công ty đồ bả..
350.000VND
Trước thuế: 350.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay cao su Cầu Vồng – Dài tay. Công ty chuyên sản xuất cung cấp h&agra..
22.000VND
Trước thuế: 22.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay cao su chống hóa chất DENIA Công ty bảo hộ HanKo chuyên cung cấp găng..
90.000VND
Trước thuế: 90.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HANKO Việt Nam - Chuyên cung cấp găng tay bảo hộ nhập khẩu chất ..
37.000VND
Trước thuế: 37.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HANKO Việt Nam - Chuyên cung cấp găng tay bảo hộ nhập khẩu chất ..
2.500VND
Trước thuế: 2.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HANKO Việt Nam - Chuyên cung cấp găng tay bảo hộ nhập khẩu chất ..
2.300VND
Trước thuế: 2.300VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HANKO Việt Nam - Chuyên cung cấp găng tay bảo hộ nhập khẩu chất ..
2.000VND
Trước thuế: 2.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HANKO Việt Nam - Chuyên cung cấp găng tay bảo hộ nhập khẩu chất ..
3.200VND
Trước thuế: 3.200VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay cao su y tế Vglove có bột (hộp xanh da trời) Găng tay cao su y tế Vglove có..
70.000VND
Trước thuế: 70.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay chịu nhiệt 500 độ - Tráng Nhôm - Đài Loan. Công ty bảo hộ lao độn..
350.000VND
Trước thuế: 350.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Mỹ Số lượng: 100 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành: ..
3.854.400VND
Trước thuế: 3.854.400VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 200 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hà..
64.800VND
Trước thuế: 64.800VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 100 Đôi < Luôn có sẵn trong ..
75.000VND
Trước thuế: 75.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay da dài chống rung Korea – Hàn Quốc. Công ty bảo hộ lao động HanKo..
600.000VND
Trước thuế: 600.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay da hàn Proguard Nhãn hiệu: Proguard.  Xuất xứ: Malaysia...
280.000VND
Trước thuế: 280.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Găng tay da hàn Proguard chống nóng, đập Nhà cung cấp: HanKo ..
85.000VND
Trước thuế: 85.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Sản phẩm: Găng tay da mềm loại ngắn tay dùng thợ hàn Nhà cung cấp: HanKo ..
105.000VND
Trước thuế: 105.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay da Proguard Nhãn hiệu  : Proguard. Xuất xứ     &..
185.000VND
Trước thuế: 185.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo chuyên cung cấp găng tay bảo hộ chất lượng uy tín g..
7.500VND
Trước thuế: 7.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Thông tin sản phẩm: – Kiểu cách: Găng tay dệt kim nữa ngón ( ..
7.500VND
Trước thuế: 7.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay dệt kim phủ PU lòng bàn tay màu trắng Chất liệu: Sợi NiLon phủ PU ..
7.000VND
Trước thuế: 7.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay dệt kim tĩnh điện màu xám viền hồng Hàn Quốc phủ cao su đầu ngó..
13.000VND
Trước thuế: 13.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo sản xuất cung cấp găng tay dệt kim chất lượng uy tín gi&a..
3.600VND
Trước thuế: 3.600VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo sản xuất cung cấp găng tay dệt kim chất lượng uy tín gi&a..
4.200VND
Trước thuế: 4.200VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo sản xuất cung cấp găng tay dệt kim chất lượng uy tín gi&a..
4.300VND
Trước thuế: 4.300VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo sản xuất cung cấp găng tay dệt kim chất lượng uy tín gi&a..
4.500VND
Trước thuế: 4.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo sản xuất cung cấp găng tay sợi chất lượng uy tín gi&..
3.500VND
Trước thuế: 3.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay sợi màu xám Korea Hàn Quốc phủ PU đầu ngón. Công ty bảo h..
7.000VND
Trước thuế: 7.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Găng tay sợi Nomex chống cháy chịu nhiệt 500 độ C. Công ty bảo hộ lao động HanKo chuy&e..
570.000VND
Trước thuế: 570.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 2000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo h..
8.000VND
Trước thuế: 8.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Số lượng: 6000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo hành: ..
7.500VND
Trước thuế: 7.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 2000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > ..
25.000VND
Trước thuế: 25.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 2000 Đôi < Luôn có sẵn trong kho > Bảo h..
6.500VND
Trước thuế: 6.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 9000 Đôi < Luôn có sẵn tro..
6.500VND
Trước thuế: 6.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 4000 Đôi < Luôn có sẵn trong..
5.000VND
Trước thuế: 5.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Công ty bảo hộ lao động HanKo cung cấp đồ bảo hộ, dụng cụ bảo hộ lao động chất lượng uy t..
20.000VND
Trước thuế: 20.000VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Việt Nam Số lượng: 1000 Đôi < Luôn có sẵn trong..
113.625VND
Trước thuế: 113.625VND
Dựa trên 0 đánh giá.
Xuất xứ: Trung Quốc Số lượng: 15000 Cái < Luôn có sẵn t..
1.500VND
Trước thuế: 1.500VND
Dựa trên 0 đánh giá.

Bên cạnh chuyên phân phối các sản phẩm bảo hộ lao động như: kính bảo hộ, giầy bảo hộ, quần áo bảo hộ, dây an toàn,… thì HANKO chúng tôi còn chuyên phân phối các dòng sản phẩm găng tay bảo hộ lao động chất lượng cao, giá rẻ với đầy đủ kiểu dáng, màu sắc, chất liệu khác nhau, phù hợp với nhiều loại môi trường khác nhau.

Sau đây tôi xin giới thiệu đến bạn đọc một số dòng sản phẩm găng tay bảo hộ lao động cao cấp của HANKO được quý khách hàng quan tâm hàng đầu:

>>> XEM NGAY NHIỀU MẪU MỚI >>> găng tay bảo hộ lao động

+. Găng tay chống cắt: Được làm từ inox, nhẹ, chống gỉ. Do có tính năng bảo vệ bàn tay khỏi các sát thương do các vật sắc nhọn gây ra mà găng tay chống cắt đang là sản phẩm hàng đầu được sử dụng trong các môi trường làm việc nguy hiểm cao.

+. Găng tay cao su: Khi sử dụng loại găng tay này nó sẽ đảm bảo cho đôi bàn tay của bạn cách ly được với môi trường điện cao áp hay các môi trường làm việc có chứa các chất hóa học độc hại.

+. Găng tay vải: loại găng tay này có rất nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau, có kết cấu chắc chắn thích hợp với các môi trường làm việc bốc dỡ hàng hóa, trong các công trình xây dựng…

+. Găng tay da: được làm từ da thộc, có độ bền cao, được kết cấu ôm sát giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái khi sử dụng.

+. Găng tay nilon: nguyên liệu chính để làm nên loại găng tay này là nolin mỏng, nhẹ. Được sử dụng để giữ vệ sinh cho thức ăn và bàn tay của bạn.

+. Găng tay chống nóng: đảm bảo an toàn cho đôi bàn tay của bạn khi làm việc trong các môi trường có nhiệt độ cao như luyện gang, thép…

Ngoài ra HANKO còn rất nhiều sản phẩm găng tay bảo hộ lao động khác với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau phù hợp với từng môi trường làm việc khác nhau. Chúng tôi xin cam kết toàn bộ mọi sản phẩm của chúng tôi đều đảm bảo chất lượng cao 100%.